Hasiaci prístroj práškový 1kg

Práškový hasiaci prístroj 1kg s držiakom. Určený k haseniu tuhých látok, horľavých kvapalín, horľavých plynov a na hasenie zariadení pod napätím do 1000V z minimálnej vzdialenosti 1m. Certifikovaný podľa EN3-7.Hasiaci prístroj vyrobený v CZ.
has1
Cena
9,90 €
Cena bez DPH: 8,25 €
DPH: 1,65 €
Na sklade